2005-03-07

Kvinnor sällsynta företagare

Svenskt Närinliv publicerar idag en ny dyster rapport om kvinnors företagande. Jämlikheten mellan män och kvinnor som företagare fortsatte att försämras. Man pekar också på att visserligen har nyföretagandet ökat under 2004 men det är ändå bekymmersamt eftersom ökningen helt och hållet beror på att det är företagare utan anställds som ökar. Företagare med anställda minskade, trots en stark tillväxt under året.

Kvinnor, kom igen - gör business av era kunskaper och erfarenheter. Upplev glädjen och tillfredställelsen av att arbeta för dig själv och att vara din egen chef!

Risken att du ska gå i konkurs är mycket mindre om du är kvinna! I ITPS rapport om konkurser visar det sig nämligen att av totala antalet konkurser bland enskilda firmor 2004 ägdes 87% av en man...