2005-04-21

Hög andel utrikes födda driver företag

För några dagar sedan presenterade Integrationsverket en rapport som visar att det är vanligare bland invånare med utländs bakgrund än bland inrikes fördda att driva företag.

Statistiken visar att:
- Egenföretagande är vanligare bland utrikes än bland inrikes födda.
- Utrikes födda företagare (45-64 år) har högre utbildning än inrikes födda företagare.
- Utrikes födda företagare finns representerade i så gott som samtliga branscher, men är överrepresenterade inom personliga tjänster, handel och kommunikation.
-Hög arbetslöshet visar ett samband med eget företagande, särskilt bland utrikes födda män.

Samtidigt kan man läsa ett pressmeddelande från Trygghetsrådet som säger att uppsagda jämtlänningar bäst i landet på att starta eget företag.

Men så är ju också jämtlänningarna utrikes födda och Jämtland en egen republik ;-)