2005-04-15

Till slut kanske kvinnor startar eget även i gruvindustrin.

Svenskan har en intressant artikel idag från en starta-eget mässa i Stockholm. Det går långsamt att förändra värderingar och attityder och ibland blir man mörkrädd när man hör företrädare för olika intresseorganisationer.

En mängd myter omgärdar entreprenörskap och företagande. Kvinnors företagande är på många sätt osynligt. Denna osynlighet är det mest utmärkande för kvinnors företagande, trots att kvinnor utgör omkring en fjärdedel av den totala företagarstocken i Sverige.FEM är ett unikt forskningsprogram som syftar till att generera och sprida vetenskapligt grundad kunskap om kvinnors företagande. Inom FEM-programmet finns den i dag mest omfattande vetenskapliga kunskapsbasen om kvinnors företagande idag. Död åt myterna!