2005-06-21

Nu är det kartlagt...

Tänk om hälften - eller bara en fjärdedel - av dessa enmansföretagare skulle anställa en person. Sysselsättningen skulle skjuta i höjden, arbetslösheten skulle snudd på förvandlas till något vi läser om i historieböckerna. Så skrev Håkan i en kommentar till ett inlägg på Entreprenörsbloggen tidigare

Nutek har nu, i samverkan med Almi, undersökt vilka hinder och möjligheter det finns för soloföretag att anställa en första person. Slutsatsen är att de främsta hindren för soloföretag att anställa är:
  • arbetsgivarens kostnader på grund av sjukfrånvaro
  • svårigheter att säga upp anställda
  • svårigheter att överblicka vilka regler som gäller för en arbetsgivare.

Även skatter och sociala avgifter upplevs som viktiga hinder.

Så nu vet vi det.