2005-09-06

New Orleans efterlyser svenska uppfinningar

Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) har fått en förfrågan från Svensk-Amerikanska Handelskammaren om uppfinningar för att hjälpa till i efterdyningarna efter orkanen Katrina. Uppfinningarna måste vara färdigutvecklade.

Det här är man särskilt intresserad av:
  • Metoder, som fungerar oberoende av det fasta elnätet, för att pumpa och "skyffla" undan vattenmassor samt metoder för avfuktning.
  • Akutmetoder för att snabbt och enkelt göra förorenat vatten drickbart.
  • Metoder/teknologier för omhändertagande/destruktion av giftigt avfall i vatten och jord.
  • Biologiska/kemiska toalettsystem.
  • Metoder för att luktsanera bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.
  • Översvämningsskydd i förebyggande syfte för framtida användning.
  • Övriga utrustningar och produkter/teknologier som kan vara till hjälp i sanerings- och återuppbyggnadsarbetet.
(Läs mer här i ett pressmeddelande från SUF)

Jag undrar mitt i all bedrövelsen om anledningen till att man frågar i Sverige är att vi har ett rykte om oss att vara duktiga på att kreera nya uppfinningar?