2005-06-13

Företagande i skolvärlden?

Mer än varannan student kan tänka sig att starta eget, visar en undersökning som Drivhuset och Uminova gjort bland 9000 studenter vid nio högskolor och universitet i Sverige, läser jag i SvD. Det är ungefär samma siffror som Nuteks entreprenörskapsbarometer visar för hela Sveriges befolkning mellan 18-70 år (54 %).

Med tanke på att det finns en förhoppning om att den yngre generationen ska vara mer intresserade av att starta företag, kan man tycka att siffrorna är lite nedslående. Man återkommer lätt till frågan om hur skolan kan bli bättre på att tidigare visa på eget företag som ett alternativ till anställning. Ung Företagsamhet finns ju, och gör ett bra arbete i många gymnasieskolor. Men, de finns tyvärr inte på alla skolor och jag (och många med mig!)
skulle också vilja se att företagandet introduceras tidigare i skolans värld.

Det här är lätt att säga och upprepas hela tiden av politiker och andra.

Men hur ska det gå till? Ung Företags modell funkar ju för ungdomar, men hur får man en åttaåring att tänka på eget företagande - eller att över huvud taget veta vad det är?

Jag tror att lärarna är oerhört viktiga. Problemet är väl att de har så många områden som de ska prioritera. Det vore intressant att veta om entreprenörskap är något som diskuteras i lärarutbildningen över huvud taget? Eller om det till exempel anordnas studiedagar för lärarna med företagande som tema? Varför inte låta till exempel ALMI, NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet och Företagarna tillsammans ta fram en modell för en sådan temadag för lärare med både praktik och teori?