2005-03-01

Entreprenörskapsbarometern 2004: Vem vill bli företagare?

I mitt allra första inlägg på Entreprenörsbloggen skrev jag om Nuteks Entreprenörskapsbarometer som man då hade släppt lite siffror ifrån. Nu är hela rapporten klar. Vem vill bli företagare? - attityder till företagande i Sverige 2004 heter den. Jag har inte hunnit läsa hela rapporten, men man kommer fram till följande slutsater:
  • Skolan och förebilder är viktiga
  • Många kan tänka sig att bli företagare - men få blir det
  • Det finns stora gruppskillnader
  • Information är viktigt
  • Krångliga regler ett hinder för att starta företag