2005-02-23

Finns det ett samband mellan kyrklighet och entreprenörskap?

Vad är det som gör att det är så hög företagsamhet i Gnosjöregionen? Har det någonting med att det också är hög kyrklighet i regionen? Det tror i alla fall forskaren Mariassunta Giannetti på Handelshögskolan i Stockholm. (Källa: Dagen)
"Det är statistiskt svårt att identifiera det exakta sambandet mellan religiositet och entreprenörskap men helt klart kan man se att det finns en positiv relation mellan dessa faktorer, säger Giannetti."
Personlighet och företagsklimat är de viktigaste faktorerna som förklarar vilka som väljer att bli entreprenörer, enligt undersökningen. Men den visar att även kulturella värderingar och sociala normer påverkar valet. Positiva förebilder - många entreprenörer i omgivningen - gör också att fler startar företag.

Tillsammans med kollegan Andrei Simonov har Giannetti studerat 300 000 svenskar i olika kommuner i Sverige. Deras undersökning visar att hög kyrklighet innebär högre småföretagsamhet. I de kommuner där nästan samtliga invånare är medlemmar i Svenska kyrkan är antalet entreprenörer betydligt fler än i kommuner där bara 70 procent är medlemmar.

För den som vill läsa hela rapporten så går den att ladda ner på Social Science Research Network.