2004-12-22

Hur kan vi hjälpa Stig Erling J:son Petré?

Det är säkert många med mig som har följt Stig Petrés hemlighet på TV de senaste veckorna. Stig är VD för en mekanisk verkstad med 17 anställda. Han är utstressad och företaget har det tufft ekonomiskt. Stig är kanske inte heller är född till företagsledare. Men han har i alla fall tagit över företaget efter pappa och driver det så gott han kan med stöd från controllern Linda (i alla fall tills han gör bort sig och hon säger upp sig!). Personalen är kanske inte alltid helt nöjd med Stigs ledarskap.

Det är många företagsledare som lever med sitt företag dygnet runt på samma sätt som Stig, även om TV-seriens Stig naturligtvis är en extrem på gränsen till utbrändhet. Stig säger:
- Vi måste benchmarka oss mot de bästa i världen. Det handlar om strategi - för hela vår verksamhet bygger på strategi.
Ja, en strategi är ju bra att ha. Men vad ska strategin gå ut på? Det är lätt att slänga floskler omkring sig. Och det är Stig bra på.

Många företagare vet nog vart de vill, men har kanske inte satt sig ner och funderat på vad de rent praktiskt ska göra i företaget för att nå målen, vad de har för handlingsalternativ. Att fungera som bollplank eller coach i det arbetet är en viktig uppgift för oss som jobbar som företagsrådgivare. Det hjälper ju inte hur många idéer och visioner man har om man inte lyckas omsätta dem i konkreta handlingar.

0 Gamla kommentarer (före Haloscan):

Skicka en kommentar

<< Tillbaka