2005-01-19

När uppstår kreativitet?

Nyhetsbrevet Chefdirekt har läst i Fastcompany om kreativitet. Teresa Amabile, chef för avdelningen för entreprenöriellt ledarskap vid Harvard Business School avlivar där sex myter om kreativitet:
Myt 1: Kreativitet finns hos kreativa människor
Fel! Många tror att vissa människor är kreativa och andra inte. Men all forskning visar att vem som helst som är normalbegåvad kan åstadkomma någon form av kreativt arbete. Många människor underskattar också sin egen kreativa potential.

Myt 2: Pengar motiverar till kreativitet
Fel! De som går och funderar på vilken bonus de ska få åstadkommer mycket lite kreativt arbete. Forskningen visar i stället att miljöer där kreativitet uppmuntras, värderas och erkänns betyder mer för kreativiteten. Vi är också mer kreativa om vi jobbar med något vi är engagerade i.

Myt 3: Tidspress är kreativitetens bränsle
Fel! Inget kan vara mer fel! Studierna visar att människor är som minst kreativa när de arbetar under tidspress men också ett par dagar därefter. Vi behöver tid att bearbeta problem - Teresa kallar det inkubationstid - innan idéerna kommer bubblande.

Myt 4: Rädsla och depression sporrar till kreativitet
Fel! Man lyfter ofta fram deprimerade genier som åstadkommit mästerverk. Men Amabiles forskning visar att om man är lycklig ena dagen blir man ofta mer kreativ dagen efter.

Myt 5: Tävlan slår samarbete
Fel! De team som delar och diskuterar idéer är mest kreativa, visar
Amabiles forskning. Om man har konkurrens i gruppen minskar däremot kreativiteten.

Myt 6: En slimmad organisation är kreativ
Fel! Tyvärr, kreativiteten blir lidande vid neddragningar (eller rädsla för neddragningar), även om många arbetsgivare hoppas på motsatsen. Och effekten sitter i. Ett elektronikföretag i Harvardstudien som sa upp 25 procent av de anställda hade fortfarande låg kreativiteten fem månader senare.
Vad är kreativitet då? Wikipedia säger:

Kreativitet är när man har förmågan fatt hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med den. Det kan handla om uppfinningar, hantverk eller t.o.m. undervisning. En kreativ person kan finna nya vägar när det behövs och ibland när det inte egentligen behövs.

Kreativitet betyder också att man kan bryta med det man brukar tänka och göra. Den kreative kan använda sin kreativitet till att se på världen från en annan synpunkt. Den kreative kan variera sitt sätt att lösa problem och att uttrycka sig.

"En kreativ person kan finna nya vägar när det behövs och ibland när det inte behövs." Kan man vara onödigt kreativ alltså?

3 Gamla kommentarer (före Haloscan):

Blogger Peter Lindberg skriver...

Kanske inte onödigt kreativ. Jag tolkar det som att kreativa personer kan uppfinna problem att lösa, snarare än att lösa erkänt existerande problem.

3:41 em  
Anonymous Anonym skriver...

Problemet är väl att man gör en för dålig definition av termen kreativitet. Det finns åtminstone två olika kreativa personer: analytisk kreativitet och skapande kreativitet. I en arbetsgrupp bör man därmed se till att ha både och... allra minst.

N|.
http://researcher.se

12:54 em  
Blogger Åsa Hovrell skriver...

Era kommentarer fick mig att söka lite på Internet kring olika slags kreativitet. Jag hittade bland annat professor Elliot Eisners (Stanford University) kategorisering av kreativitet som jag tycker är ganska intressant:

1. Boundary pushing (the rules are too constraining)
2. Inventing (bring things together in a new way)
3. Boundary Breaking (the rules are the problem)
4. Aesthetic Organizing (order and beauty from chaos)

Så det är väl så att det finns olika typer av kreativitet.

Kreativitet har ju blivit något av ett modeord. Om man läser platsannonser så är kreativitet något man uppskattar, men om man säger "kreativ bokföring" så är det inte lika positivt ...

2:07 em  

Skicka en kommentar

<< Tillbaka