2005-02-08

Designen i centrum 2005

2005 har regeringen proklamerat som Designåret. Över hela landet händer aktiviteter som vänder sig både till privatpersoner och företag. Så här beskrivs syftet:
"Syftet med Designåret 2005 är att visa vilka möjligheter som design ger oss alla - individen, näringslivet, kulturen och hela samhället. Målet är att så många som möjligt ska utveckla sin användning av, intresset för och kunskap om design."
Design handlar ju inte bara om kläder och snygga prylar, det kan i högsta grad vara ett starkt konkurrensmedel för företag. Tänk bara på mobiltelefonerna och fajten mellan Nokia och Ericsson!

Design kan också ha olika betydelse för olika företag. Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har tagit fram en designtrappa som delar in företagens designmognad i olika steg. Ju högre upp på trappan, desto mer strategisk betydelse har designen för företaget:

 1. Första trappsteget: Icke-design
  Design utgör en oansenlig del av exempelvis produktutvecklingen och det är andra yrkesgrupper än designern som sköter dessa uppgifter.

 2. Andra trappsteget: Design som formgivning
  Design uppfattats endast som den avslutande formgivningen. Det kan vara en designer som ombesörjer detta men vanligtvis är det annan personal.

 3. Tredje trappsteget: Design som process
  Design är inte ett resultat, utan en arbetsform som integreras tidigt i utvecklingsprocessen. Produktionsresultatet ställer krav på medverkan från flera olika kompetenser.

 4. Fjärde trappsteget: Design som innovation
  Designern samarbetar med verksamhetens ägare/ledning i arbetet med att förnya hela, eller stora delar av, verksamhetens affärsidé.
Jag tror att många företag (men inte alla!) skulle kunna öka sin lönsamhet genom att ta ett eller två steg upp på designtrappan! Att fundera över om en satsning på design skulle kunna ändra förutsättningarna för de produkter eller tjänster man erbjuder kan vara en bra början. Om man tror det, kan en kontakt med SVID vara nästa steg.