2005-03-03

Vad är en entreprenör?

Enligt Internationell Handelshögskolan i Jönköping så känner man igen en entreprenör så här:

Entreprenören
  • ser möjligheter
  • tänker kreativt
  • agerar konstruktivt.

Entreprenören

  • vill förändra
  • är viljestark
  • tror på framgång.

Entreprenören

  • skapar värde
  • tar risker.