2005-04-18

Samarbeta utan att bli kompanjoner?

Jag har en känsla av att fler och fler (ensam)företagare går samman i olika nätverk och driver sina företag ihop. Jag har inte sett några siffror på det här. Det finns kanske, men å andra sidan är det nog svårt att mäta för det behöver ju inte alltid vara i organiserad form med bolagsbildning eller ekonomisk förening.

Det kan till exempel handa om en skribent som slår sig ihop med projektledare och Art Director och några till och vips så kan man erbjuda tjänster motsvarande en hel reklambyrå trots att man egentligen är flera små företag. Kanske gör man det under ett eget namn. Eller så sköts det lite mer informellt. "Jaha, ni behöver någon som utformar en trycksak, men jag känner en tjej som ..." Det handlar om att skapa affärer till varandra som alla tjänar på, men ändå sköta sig själv. Naturligtvis måste samarbetet bygga på ömsesidigt förtroende och goda relationer.

Många ensamföretagare tycker att det är ett väldigt stort steg att anställa någon. Men ett nätverkssamarbete i någon form kan vara ett bra sätt att ändå få styrkan av att vara flera, att samarbeta med och (inte minst viktigt ...) att fika ihop med!