2005-05-25

60 miljoner till produktutveckling i små företag

Över hela landet kan nu små företag söka pengar från Nutek för produktutveckling.

Både enskilda företag och företagsnätverk kan söka stödet. Företagen ska själva stå för minst hälften av kostnaden och det finns vissa andra krav. Exempel på insatser hos företag som kan finansieras är konsultinsatser, projektanställningar, utbildningsinsatser, prototyper, provmätningar och marknadsundersökningar.