2005-09-09

Småföretag får råd om export

Från och med årsskiftet ska det finnas en exportrådgivare i varje län som kan hjälpa småföretag.
- Exportrådgivarna ska ge småföretagen kostnadsfri hjälp under fyra till sex halvdagar med förberedelsearbetet på hemmaplan inför en exportsatsning, säger Tomas Carlson, ansvarig för de särskilda småföretagssatsningarna på Exportrådet i Exportrådets nyhetsbrev Svensk Export.