2005-09-06

Fler företag, men ganska små...

Det startas ovanligt många företag i Sverige just nu, uppger Ekot. Statistik från Bolagsverket visar att 31 121 startats fram till och med juli. Det är betydligt fler än i fjol.

ITPS analys av siffrorna visar att 80 procent av företagen är tjänsteföretag och de sysselsätter i snitt 1,6 personer inklusive företagaren själv. Över hälften omsätter mindre än 100 000 kronor.

100 000 kronor i omsättning kan man inte leva på. Jag undrar hur många av företagen som skulle kunna bli livskraftiga, heltidssysselsättningar och kanske till och med med anställda om man som företagare vågade lite mer? Självklart inte alla, men några säkert...