2005-09-09

Företagarguidens mest använda tjänster

Företagarguiden är Nuteks webbplats med information för företagare och de som vill starta eget. I augusti användes dessa tjänster mest:
1. EU- och offentlig finansiering
2. Vanliga frågor om företagande
3. Hitta myndighetsinformation