2006-05-05

Vilket är ditt personliga varumärke?

Här om dagen var jag på en intressant föreläsning med Isabel Werner Runebjörk. Hon har skrivit boken Ditt varumärke (som jag tyvärr ännu inte har läst). Ska vi nu inte ens få ha vårt personliga ifred utan pratet om varumärken ska in även på det området, kanske du tänker?

Men det är faktiskt inte så konstigt som det låter. Isabel säger att "Ett starkt personligt varumärke byggs kring en ärlig vilja att bidra till sin omgivning". Och det kan man ju köpa. Det handlar om att fundera över sina kärnvärden, vad man vill stå för i alla lägen, och sedan leva efter dem också i ord och handling.

Så här kan man börja:
1. Börja med att ta reda på vad du står för. Notera vilka val du gör, från frukosten på morgonen till det sista du gör på kvällen innan du somnar - och ställ dig frågan varför? Alla dina val, exempelvis av musik eller TV-program, reflekterar dina värderingar och kommunicerar dem till andra.
2. Visa tydligt vad du står för. Lev som du lär. Att medvetet välja - attribut, ord och handlingar för att visa vad du värderar, vilka värden du står för.

Jag tycker i alla fall sånt här är spännande! Ditt personliga varumärke ska ju också helst stämma övrens med företagets. Tänk så många chefer det finns som skriver fina dokument, men som ständigt visar i handling att de egentligen tycker något annat...

Läs mer om personliga varumärken på Isabels webbplats - där kan du också ladda ner ett frågebatteri som hjälper dig att hitta dina kärnvärden (som enligt Isabel kan ta flera år att hitta...).