2005-10-10

Kan småföretagen vara med i en offentlig upphandling?

Småföretagen har svårt att hävda sig i offentliga upphandlingar. En undersökning från Nutek visar att de största hindren är:
  • Det kostar pengar att ta fram ett anbud.
  • För korta tidsramar.
  • Höga krav.
  • Risk att bli underkänd på grund av triviala misstag.
  • Man kan tvingas binda upp resurser under lång tid utan att vara säker på ett kontrakt.
Man jobbar inte fram ett anbud till en offentlig upphandling på en kafferast. För många småföretag är det en avvägning om man ska investera den tid och kunskapsinhämtning det krävs för att lägga ett anbud på en offentlig upphandling. Som man kanske redan misstänker att man inte har någon chans på ändå.

Nuteks förslag är att de myndigheter som gör upphandlingarna ska lära sig att bli bättre på att anpassa förfrågningarna även för småföretagen. Jag tror att den diskussionen är viktig. Ibland kanske man ställer onödigt höga krav på anbuden som utestänger små företag.