2005-10-07

Det går bättre för de svenska företagen! Hurra!

Statistik från UC visar att både omsättning och framför allt vinsten i de svenska företagen har ökat under det senaste året. Det är också färre konkurser än i fjol.
- Att företagen har lyckats öka sin lönsamhet i betydligt högre grad än omsättningen visar på hög kostnadseffektivitet och att fokus lagts på vinstgenererande kärnverksamheter, säger Roland Sigbladh, ansvarig för UC:s företagsinformation.

Jag noterar att:
  • Konkurserna har totalt minskat med 11 procent jämfört med samma period förra året - i 15 län har konkurserna minskat, men i 6 län har de ökat.
  • Detaljhandeln är den bäst utvecklade branschen, däremot har det gått sämre på fastighetssidan.
  • Västra Götaland och Skåne går bättre än Stockholmsregionen.
  • Även privatpersoner och näringsidkare har färre konkurser.