2005-09-21

Ny aktiebolagsform för hälso- och sjukvårdssektorn

Regeringen förbereder en proposition som innebär att ett nytt slags aktiebolag skapas, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Företagsformen är tänkt för verksamheter som tidigare drivits i offentlig regi, till exempel för företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn. Reglerna syftar till att säkerställa att bolagets vinst huvudsakligen stannar kvar i bolaget.

De nya reglerna föreslås träda i kraft samtidigt som den nya aktiebolagslagen den 1 januari 2006.

Källa: Bolagsverket