2005-09-21

Vem vill bli entreprenör?

(Tänk om TV-leken hette så istället för "Vem vill bli miljonär?")

Den som befinner sig i Stockholm den 3 oktober kan gå på en intressant föreläsning i ESBRIs regi med Lars Kolvereid från Bodø Graduate School of Business. Han ska besvara frågorna: Vem vill blir entreprenör och vem blir det? Vem försöker starta företag och vilken typ av företag är det de startar? Vilka etableringsprocesser resulterar i faktiska företag och vilka gör det inte?

Han menar att en entreprenör måste passera fyra "häckar" för att det ska bli ett företag:
  1. One must want to become an entrepreneur
  2. One must have a venture idea
  3. One must try to start a new business
  4. One must succeed in setting up a business, and be able to sell products or services to a market, which is large enough to ensure sufficient profit and the survival of the business.
Visst är det så att många företag stupar på nummer 3? Man vill gärna starta företag, och man har en affärsié (eller åtminstone embryot till en), men man man kommer inte till skott med att verkligen försöka att starta företaget. Annat kommer emellan, det blir inte av och åren går...

Tyvärr är jag inte i Stockholm den 3 oktober och kan lyssna på Lars Kolvereids föreläsning - det hade varit spännande att höra mer om vad han vill förändra för att skapa fler nya företag!