2007-01-31

Är det rätt läge att starta företag?

Är det rätt läge att starta företag? Ja, det kan man undra... Jag hoppas i alla fall att det är rätt läge för mig! Jag har nämligen blivit egen företagare från nyår. Dags att omsätta teori i praktik med andra ord.

Jag hittade den här spännande frågelistan på Nya Zeelands Business Information Zone (min översättning):

Engagemang & passion:
 • Har du verklig passion för det du vill göra? (Det blir svårt att uppehålla intresset eller sälja produkter eller tjänster till andra om du inte är entusiastisk över det du ska göra.)
 • Hör företaget till en bransch som du gillar och är kunnig i? (Du kan gilla tanken att äga en restaurang, ett turistföretag eller en affär, men vet du vad det innebär att driva ett sådant företag?)
 • Har du drivet och uthålligheten att övervinna hinder och fortsätta jobba? (Uthållighet är nyckeln till framgång.)
 • Är du medveten om mängden tid och ansträngning du måste investera i företaget för att få igång det? (Du kan behöva jobba långa arbetsdagar till att börja med.)
 • Är du medveten om hur köp av ett företag påverkar ditt liv - personligt och i familjen?
 • Har du stöd och förståelse från din partner?
Affärsidé:
 • Har du talat med erfarna företagsmänniskor (inte bara vänner och familj) om din företagsidé?
 • Tycker de att affärsidén är bra?
 • Har din idé fungerat förut (till exempel i andra regioner eller länder)?
 • Är din idé hållbar?
 • Tycker du att din idé är bättre än eventuella konkurrenters?
 • Kan du skydda din idé och ditt varumärke från att kopieras?
 • Har du kollat om du behöver något (miljö)tillstånd (resource consent, lite osäker på översättningen...)?
Erfarenhet & kunskap:
 • Har du erfarenhet från den bransch eller aktivitet du vill gå in i?
 • Har du någon småföretagserfarenhet eller -kunskap (till exempel ekonomi, marknadsföring, försäljning eller ledarskap)?
 • Är du beredd att skaffa dig kunskap om att driva företag?
Planering & efterforskning:
 • Har du gjort en affärsplan?
 • Har du gjort någon marknadsundersökning för att kontrollera om din affärsplan är möjlig att genomföra?
 • Har du testmarknadsfört din produkt eller tjänst för att se om det finns efterfrågan?
 • Vet du vilka dina konkurrenter är?
 • Kan ditt företag konkurrera effektivt mot konkurrenterna?
 • Vad finns det för tillväxtmöjligheter?
 • Har du inkomst från din idé eller redan befintliga kunder (till exempel från en hobby som du tror kan växa till en affärsidé)?
 • Har du en marknadsplan som du kan följa?
 • Har du back-up om något går fel?
Finansiering av företaget:
 • Har du gjort en budget för företagets startkostnader?
 • Har du diskuterat startkostnaderna med din revisor och din företagsrådgivare?
 • Har du pengar så att du kan klara fram tills företaget börjar gå med vinst?
 • Har du tillgång till extra kapital till oförutsedda utgifter och kriser? (Saker kostar alltid mer än man tror.)
 • Är du säker på att du inte tar på dig större skulder än ditt företag kan betala?
Det gäller att få så många ja som möjligt. De frågor man fått nej på kan man ju fundera på ett varv till. Eller försöka få hjälp med.